Pogledaj sve web stranice Družbe

Nova Gradiška

Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

Naše zajednice

U Novu Gradišku sestre je doveo superior Andrija Jagatić 29. prosinca 1897. godine. Toga dana došlo je pet sestara koje su  započele  rad u bolnici, gdje su ostale sve do 1951. godine.

Godine 1932. sestre su otvorile Dom Svetog Vinka. U njemu je radilo osam sestara. Imale su dječje obdanište, Konvikt za djevojčice, poučavale su šivanje, ručni rad, sviranje. Ubrzo su se uključile i u župski apostolat, uređivale su crkvu i vodile crkveno pjevanje.

Po naredbi državne vlasti 1949. godine, sestre su morale iseliti iz kuće koja danas služi kao Dom zdravlja. Tada su u Novoj Gradiški ostale samo dvije sestre i to u župi. Sestre u Novoj Gradiški djeluju stotinu i trinaest godina. Prilikom stote obljetnice djelovanja u Novoj Gradiški sestre su primile medalju od Grada, kao priznanje za požrtvovni rad.

Sada na župi u Novoj Gradiški žive i djeluju tri sestre. Njihov apostolat sastoji se od poučavanja vjeronauka u školi i župi, vode domaćinstvo u župnom dvoru, uređuju crkvu i vode crkveno pjevanje.

Adresa:

Alojzija Stepinca 1

35400 NOVA GRADIŠKA

Telefon: 00385 (0) 35 364 114