Pogledaj sve web stranice Družbe

Prosvjetno - odgojna djelatnost

Rad sestara u službi kršćanskog odgoja

Djelatnosti

Dolaskom sestara u neko mjesto započinje njihov rad u službi kršćanskog odgoja.

Sestre milosrdnice žive i osjećaju s Crkvom, služe njezinom poslanju, te živo i marljivo rade za spasenje svijeta i za izgradnju Crkve. Zato se uključuju u službu kršćanskog odgoja gotovo u svim mjestima gdje borave i rade. Svojom glavnom dužnošću smatraju poučavanje djece i mladih, kao i odraslih za primanje sakramenata i rast u vjeri.

Petnaest sestara radi u školi i u župnom apostolatu. Učvršćuju djecu i mlade u vjeri, vode ih u svjesno i aktivno sudjelovanje u liturgiji, potiču ih i same prednjače u zauzetom karitativnom djelovanju pomažući najpotrebnijima.

U župnom apostolatu pomno pripremaju djecu i mlade za sakramente prve svete Ispovijedi, Pričesti i Potvrde kroz župnu katehezu, nastojeći da vjera djece i mladih bude živa i djelotvorna.

Radom po župama sestre se brinu i za liturgijsko pjevanje kao i za ljepotu Božjega hrama, uređujući crkve i kapele. Raznim projektima, programima, radionicama i aktivnostima u školi i na župi nastoje da djeca uzljube Boga, nasljeduju Mariju i svojim životom ostvaruju Isusovu zapovijed ljubavi prema svima a osobito prema najsiromašnijima.