Pogledaj sve web stranice Družbe

Molitva za prepoznatljivost življenja

Duhovni kutak

Svemogući vječni Bože,

Ti si sv. Vinka i sv. Lujzu

ispunio duhom kršćanske ljubavi.

Čuj naše molbe i

daruj nam svoju ljubav.

Daj da Tvom Sinu Isusu Kristu

služimo u našoj

siromašnoj i nesretnoj braći.

Uči nas u njihovoj školi:

ljubiti u znoju svoga lica i radu vlastitih ruku

pristupati čovjeku u poniznosti,

jednostavnosti i s ljubavlju.

Po njihovu zagovoru učini naša

srca slobodna od

preuzetnosti i sebičnosti.

Ne dopusti nam zaboraviti:

jednog dana svi biti suđeni po ljubavi.

Amen.