Pogledaj sve web stranice Družbe

Zagreb

Kuća Matica, Samostan sv. Vinka

Naše zajednice

Zagrebački samostan je osnovan kao filijala Kuće matice u Zamsu 1845. godine, a osamostalio se kao Kuća matica 1856. godine.

No povijest ovog samostana  počinje još davne 1839. godine, točnije 12. prosinca, kad biskup Haulik iz Požuna, gdje je boravio kao namjesnik banske časti na saboru, piše pismo u Zagreb kanoniku Ivanu Kralju o kupnji zemljišta na kojem bi se trebao izgraditi samostan. U pismu je točno naznačeno da je to Čačkovićeva livada, današnja Frankopanska ulica. Nakon njegovog povratka iz Požuna livada je kupljena i 1841. godine polaganjem kamena temeljca započela je izgradnja prvog samostana sestara milosrdnica u Hrvatskoj. Gradnja je trajala sve do 1845. godine.

Biskup Haulik se brinuo za njegovo uređenje, kupovanje susjednih zemljišta i njegovo proširenje i nadogradnju. Kuća je tada obuhvaćala Frankopansku, Varšavsku (tadašnju Samostansku) i Gundulićevu ulicu. Četvrta strana graničila je s Hrvatskim sveučilištem i drugim javnim i privatnim zgradama.

Superior Fidelis Höpperger bio je arhitekt pa je stoga i sam za svoga djelovanja u samostanu planirao gradnje i nadgledao radove. Za njegovog vremena (1857. – 1896.) proširena je crkva sv. Vinka, nadograđen  je 2. kat na zgradama uz crkvu, podignuta je svećenička kuća, „stari seminer“, stara pučka škola, zgrada učiteljske škole i zgrada  u školskom dvorištu.

Kasnije su još nadograđene pokrajnje crkvene lađe, zgrada za novu blagovaonicu, kućna bolnica, zatim zgrada gdje je sada smještena kolna porta, a u školskom dvorištu zgrada s ravnim krovom i zgrada gimnazije u današnjoj Varšavskoj ulici. Najnovija je zgrada novicijata izgrađena 1926. godine i time završava razdoblje gradnje samostana koje je trajalo punih 80 godina.

Nakon Drugog svjetskog rata školske zgrade su nacionalizirane i samostansko je vlasništvo znatno smanjeno.

Padom komunizma neki oduzeti dijelovi ponovno se vraćaju sestrama na korištenje. Tako je u zgradi u Gundulićevoj ulici 1995. godine, o 150. obljetnici dolaska prvih sestara u Zagreb, otvorena Ženska opće gimnazija kao nasljednica nekadašnje Ženske realne gimnazije ukinute 1945. godine. Ona se trenutno nalazi na 3 lokacije unutar iste zgrade jer sve dijelove zgrade sestre ne mogu koristiti.

Vraćeno je i školsko dvorište na kojem je početkom 2002. godine izgrađen tzv. Šator koji služi kao dvorana za tjelesni odgoj.

Unutar Kuće matice djeluje i vrtić Sv. Vinka u kojem većinu zaposlenika čine upravo sestre.

Sestre se također bave izradom i održavanjem crkvenog ruha.

Iako crkva sv. Vinka nije župna crkva, već se nalazi na području župe sv. Marka, u sklopu samostana održava se župni vjeronauk kao priprava za sakramente Prve pričesti i Krizme.

Svakodnevno se u crkvi sv. Vinka održavaju 2 svete mise, a nedjeljom 3, koje su otvorene za sve vjernike.

Iz zajednice vjernika koji se okupljaju u našoj crkvi nastao je Kršćanski kulturni centar, društvo vjernika laika.

Adresa:

Frankopanska 17
10000 Zagreb

Telefon: 00385 (0) 1 4830 240