Pogledaj sve web stranice Družbe

Promocija na studiju TEOLOGIJE POSVEĆENOG ŽIVOTA u Remetama

Objavljeno: 07.12.2019. | Novosti

Studij »Teologija posvećenog života« studij je inicijalne i permanentne formacije kroz sustavno istraživanje biblijsko-teoloških osnova posvećenog života, vodeći računa o povijesno-kulturalnim, psiho-sociološkim i pravnim aspektima s obzirom na uvjete u kojima se odvija pastoralna aktivnost Crkve i posvećenih osoba. (TPŽ) osnovala je Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa 2013. godine na poticaj i uz potporu Hrvatske redovničke konferencije (HRK). TPŽ je studij za osobne potrebe u smislu cjeloživotnog obrazovanja, prvenstveno osoba koje pripadaju različitim oblicima posvećenog života. Glavna svrha studija TPŽ-a jest da osobama posvećenog života u našoj Crkvi i društvu omogući produbljenje, osmišljenje i osvježenje vlastitoga specifičnog Bogu posvećenog života i duhovnosti. Sestra Gordana Flegarić i sestra Bernardica Novoselec završile su studij, a stečene spoznaje neka im pomognu produbiti, osmisliti i osvježiti vlastito življenje svoga – Bogu posvećenog života.