Pogledaj sve web stranice Družbe

Učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića darovali za potrebe Pučke kuhinje.

Objavljeno: 26.10.2020. | Novosti

Učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u ovo teško doba za siromašne, još jednom su pokazali da imaju iznimno razvijen osjećaj za potrebite posebno onih kojima je pomoć izrazito potrebna, poput korisnika pučkih kuhinja. U više navrata do sada prikupili su namirnice za našu Pučku kuhinju, za naše korisnike bez obzira na pripadnost. Minula akcija pokazala je da potreba ne poznaje granice kao ni dobročinstvo koje smo dužni prema svima ukazivati. Sestra Tihomira Parlaj, voditeljica pučke kuhinje, od srca zahvaljuje profesorima i učenicama:Katarini Friščić, Enisi Botonjić, Haris ef. Opardija i Firdes Zahirović koji su humanitarnu pomoć isporučili Pučkoj kuhinji sestara milosrdnica.