Pogledaj sve web stranice Družbe

Zajednice učenja u dječjem vrtiću

Objavljeno: 07.12.2018. | Novosti

Naša s. M. Anđela Rogić, koja je na službi u osječkoj zajednici, pedagog je u dječjem vrtiću “Snjeguljica” koji se nalazi na području Osijeka, Antunovca, Ivanovca i Magadenovca, te vanjski stručni suradnik u vrtiću Grlica (Bilje, Kopačevo, Lug i Vardarac).  Uspješno surađuje sa ostalim vrtićima i ustanovama na tom području.

Ova pedagoška godina je započela i konkretnijom suradnjom sa Agencijom za odgoj i obrazovanje te je sudjelovala kao predavač na Međužupanijskom stručnom skupu u Donjem Miholjcu, 18. listopada 2018. (za odgojitelje u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije) i 26. listopada 2018. u Slavonskom Brodu (za odgojitelje Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije).